Citáty láska‎ > ‎

Citáty o naději a životě

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.

Autor: Albert Einstein


Tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.

Autor: Paulo Coelho


Svítí hvězdy na nebi proto, aby každý našel tu svou?

Autor: Antoine de Saint-Exupéry


Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.

Autor: Albert Einstein


Když si něco přeješ, celý Vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.

Autor: Paulo Coelho


Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.

Autor: George Bernard Shaw


Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.

Autor: Albert Einstein


Lidé poznají velice brzy, proč mají žít. Možná právě proto se velice brzy vzdávají.

Autor: Paulo Coelho


Představ si, že každý den, je tvůj poslední. S vděčností pak budeš vítat každou hodinu, se kterou tvoje naděje už nepočítala.

Autor: Quintus Horatius Flaccus


Pravda neleží nikdy na povrchu.

Autor: Albert Einstein


Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.

Autor: Ilja Grigorjevič Erenburg


Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.

Autor: Paulo Coelho


Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

Autor: Albert Einstein


Naděje vždycky způsobí, že uvěříme.

Autor: Robert Fulghum


Naděje mohou být klamné, i tak nás provedou životem po růžových cestách.

Autor: Francois de la Rochefoucauld


Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.

Autor: Albert Einstein


Nemá být koráb zakotven jen jedinou kotvou a život postaven na jediné naději.

Autor: Sokrates


Naděje je jako obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.

Autor: Thomas Fuller


Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž.

Autor: Johann Wolfgang von Goethe


Člověk není stvořen pro porážku. Člověk může být zničen, ale nikdy poražen.

Autor: Ernest Hemingway


Čím temnější je nad námi nebe, tím zářivější budou hvězdy, které na něm vysvitnou.

Autor: Leonardo da Vinci


Každý den je jiný a s každým novým ránem přichází ta zázračná chvíle, ten kouzelný okamžik, ve kterém se hroutí staré světy a rodí se nové hvězdy.

Autor: Paulo Coelho


Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.

Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Comments